اطلاعیه شماره 5 : انتشار آگهی مازاد پس از پرداخت

آگهی مازاد بر سه عدد آگهی رایگان با عنوان “خصوصی” در اکانت کاربر ظاهر شده به مدت 48 ساعت نگهداری و سپس حذف میگردد.
جهت انتشار آن ظرف 48 ساعت پرداخت وجه نموده و از طریق کلید “ویرایش” و “ذخیره تغییرات” اقدام فرمائید.

کپی رایت 2020 ثابت مدیا | قوانین وب سایت
تمامی حقوق وب سایت متعلق به محمد کاظم ثابت زاده می باشد.