اطلاعیه شماره 5 : انتشار آگهی مازاد پس از پرداخت

آگهی مازاد بر سه عدد آگهی رایگان با عنوان “خصوصی” در اکانت کاربر ظاهر میگردد.
جهت انتشار آن پس از پرداخت وجه از طریق کلید “ویرایش” و “ذخیره تغییرات” اقدام فرمائید.

کپی رایت 2020 ثابت مدیا | قوانین وب سایت
تمامی حقوق وب سایت متعلق به محمد کاظم ثابت زاده می باشد.