خدمات فاینانس

فاینانس مجموعه ای از راهکارهایی است که برای اجرای پروژه ها از طرف یک شرکت به مدیران پروژه ارائه می شود. در واقع خدمات فاینانس شامل تأمین منابعی مالی می شود که مدیران پروژه ها برای رسیدن به اهداف خود بدان منابع نیازمندند. همچنین فعالیت های دیگری مانند خرید تجهیزات مورد نیاز برای طرح های تولیدی و ارائه خدمات فنی و مهندسی به پروژه ها با استفاده از تسهیلات اعتباری خارجی میان مدت نیز شامل عملیات و خدمات فاینانس می گردد.
اگر بخواهیم با زبانی ساده تر این موضوع را بشکافیم باید به این شکل به بیان موضوع بپردازیم که در مواقعی که در یک پروژه فروشنده تجهیزات حاضر نمی شود که اسنادی همچون چک را بپذیرد و خریدار نیز قدرت خرید نقدی محصول را ندارد ، خریدار از یک موسسه مالی درخواست می نماید که به نحوی وارد این معامله شده و تسهیلاتی را برای آنها در نظر بگیرد تا بتوانند منابع مالی پروژه را تامین کنند. اعطای این تسهیلات که به طور معمول بلند مدت می باشند در واقع همان ارائه خدمات فاینانس محسوب می گردد.
قراردادی که برای انجام این کار باید منعقد شود در صورت وجود خط اعتباری فعال بین بانک ایرانی و بانک خارجی که اعتبار دهنده اصلی خواهد بود تحت نظارت بانک مرکزی انجام خواهد گرفت و بانک خارجی پس از آن موظف می باشد تا 85 درصد از مبلغ پروفرما را برای پرداخت هزینه اسناد گشایش یافته به متقاضی تسهیلات تخصیص دهد.
به صورت خلاصه می توان گفت که قراردادهایی که در زمینه فاینانس بسته می شوند به این شکل می باشند که یکی از بانک ها و موسسات مالی خارجی به منظور انجام پروژه ای در یک کشور به یکی از بانک های آن کشور وامی اعطا می کند که باید برای انجام پروژه مورد نظر هزینه شود . اما نکته ای که وجود دارد این است که بانک خارجی هیچ گونه تعهدی برای درست انجام شدن و بازدهی داشتن پروژه ندارد و تنها پس از اعطای وام به موقع و در سر رسید های مشخص شده اقساط خود را از بانک داخلی دریافت می کند.
آیین نامه اجرایی خدمات فاینانس به این شکل می باشد که طرف خارجی ملزم است تا قبل از آنکه به کالا دسترسی داشته باشد باید پیش پرداخت و میان پرداخت آن که معادل 15 درصد از کل قرارداد است پرداخت کند و مابقی 85 درصدی که فاینانس شده است را در اقسط 6 ماهه پرداخت نماید. نرخ بهره ای که بر روی وام پرداختی اضافه می شود بر اساس قوانین کشورهای مختلف متفاوت می باشد .
نکته دیگری که می توان در این زمینه بر شمرد این موضوع است که اعتبار صادراتی و یا در واقع وامی که به یک شرکت خارجی داده می شود برای کشور های نسبتاً ثروتمند در حدود 5 سال می باشد. این در حالی است که کشورهایی که از ثروت کمتری برخوردارند و در واقع از کشورهای فقیر محسوب می شوند تا 10 سال برای جبران آن تسهیلات وقت دارند.

کپی رایت 2021 ثابت مدیا | قوانین وب سایت
تمامی حقوق وب سایت متعلق به محمد کاظم ثابت زاده می باشد.